• Werkwijze

  • Werkwijze systemisch coachen

    Na de kennismaking hebben we een gesprek waarbij jouw vraag of jouw verlangen centraal staat. Dit gesprek leidt naar een heldere en duidelijke formulering van je vraag/verlangen. Vervolgens ga jij deze visualiseren door middel van geschreven woorden of voorwerpen. Dit noemen we binnen het vakjargon: je maakt een opstelling. De visualisatie zorgt ervoor dat je de observator wordt van je eigen vraag/verlangen. Je wordt je hierdoor bewust van wat er onbewust in jou leeft. Dit leidt vaak tot verrassende inzichten. Met deze nieuwe inzichten kun je weer stappen zetten in je ontwikkeling. Het kan zijn dat een sessie voor jou voldoende is. Het kan ook zijn dat je meerdere sessies wilt. Dit hoef je niet vooraf vast te leggen. Via het contactformulier kun je je vragen stellen of een afspraak maken. 

  • Mindfulness en Meditatie

    Vind je het moeilijk om te voelen wat er in je leeft? Dan kan ik naar wens mindfulness- of meditatie-oefeningen met jou doen voorafgaand aan het gesprek. Je wordt hierdoor wat rustiger in je hoofd en bent dan beter in staat om te voelen wat er in jou leeft.